Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

Nr. crt. Denumire serviciu Timp alocat Costuri 1. Evaluarea şi diagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiei şi cadrelor didactice 1-2 şedinţe 250 – 400 lei 2. Consiliere psihoeducaţională a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de criză familială, de inadaptare şcolară, eşec şcolar, abandon şcolar, absenteism, tulburări de comportament şi disciplină 1 şedinţă 250 lei 3. Consiliere psihoeducaţională a părinţilor cu privire la importanţa climatului familial pentru dezvoltarea optimă a copiilor şi tinerilor 1 şedinţă 250 lei 4. Consiliere vocaţională 1 şedinţă 250 lei 5. Supervizare profesională 1 an 2000 lei

Practică de specialitate

Activitatea de practică se adresează studenţilor din cadrul facultăţilor de psihologie. Studenţii vor primi informaţii teoretice şi practice în următoarele specialităţi: Psihologie clinică; Psihoterapie cognitiv-comportamentală; Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională; Psihologia muncii şi organizaţional. La finalul activităţilor de practică se eliberează adeverinţă către instituţia de învăţământ, care atestă efectuarea numărului de ore din cadrul stagiului de practică.

Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

Consilierea educaţională sau psihopedagogică este un tip de consiliere care urmăreşte abilitarea oamenilor de a-şi rezolva singuri problemele prin însuşirea modului de a-şi modifica singuri cogniţiile şi comportamentele pentru a se adapta solicitărilor, de a-şi gestiona trăirile afective şi de a-şi rezolva conflictele interne, de a-şi îmbunătăţii relaţiile cu ceilalţi, de a lua decizii şi a-şi asuma responsabilităţi, adică în sinteză, de a dobândi deprinderi de viaţă sănătoase , atingând un nivel optim de funcţionare a propriei personalităţi.