Prof. Dr. Florin Ulete

Experienţă profesională

Profesor asociat la Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic din cadrul Universităţii ,,Titu Maiorescu“ – Bucureşti, unde predau cursul ,, Didactica domeniului şi dezvoltării în didactica specialităţii”, începând cu octombrie 2013 până în prezent; Coordonator al Practicii pedagogice din cadrul aceluiaşi departament, începând cu 2006 până în prezent;

 • Expert în Psihologie clinică, Colegiul Psihologilor din România, 02. 11. 2022;
 • Expert în Psihoterapie cognitiv- comportamentală, Colegiul Psihologilor din România, 02. 11. 2022;
 • Expert în Psihologie școlară, consiliere școlară și vocațională, Colegiul Psihologilor din România, 02. 11. 2022;
 • Membru în Comitetul Filialei București din cadrul Colegiului Psihologilor din România – Comisia de Psihologie Educațională, consiliere școlară și vocațională- Psiholog principal, 2016- 2022;
 • Profesor consilier şcolar la Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică din cadrul Colegiului Naţional ,,Matei Basarab” – Bucureşti, din 2000 pînă în prezent, în urma promovării Examenului Naţional de Titularizare, obţinând locul I cu media 9.80;
 • Psiholog supervizor în Specialitatea Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, Colegiul Psihologilor din România, decizia nr.III.790/ 04. 10. 2013;
 • Expert în Management Educaţional – Inspectoratul Şcolar Municipal, din 2012 pînă în prezent;
 • Profesor mentor numit prin concurs decizia nr. 1268/ 08 iunie 2012;
 • Psiholog clinician şi psihoterapeut la Centru de Diagnostic şi Tratament ,,Dr. Victor Babeş” din Bucureşti, 2000 – 2008;
 • Din 2010 până în prezent, psiholog clinician şi psihoterapeut – Cabinet Individual de Psihologie acreditat de Colegiul Psihologilor din România prin Certificat de Înregistrare nr. 1580/ 16. 02. 2010;
 • Membru în Consiliul de Administraţie al Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Bucureşti ( 2005 – 2010);
 • Profesor metodist la disciplina Consiliere Psihopedagogică – Inspectoratului Şcolar Municipal, din 2008 până în prezent;
 • Membru în comisii de examinare: bacalaureat, concursuri şcolare, olimpiade, titularizare( ocuparea posturilor didactice în învăţământul preuniversitar), definitivat  şi grade didactice, din 2000 până în prezent;
 • Profesor de științe socio–umane, Colegiul Național ,,Ion Creangă “, București, 1997- 2000.

 Educaţie şi formare

 • Doctor în Psihologie – Academia Română, în baza Ordinului Ministrului Educaţiei Cercetării şi Tineretului nr. 5960 din 13 01. 2009;
 • Diplomă de Master ,, Psihoterapii Cognitiv – comportamentale, Universitatea ,,Titu Maiorescu” din Bucureşti, emisă la data 30 noiembrie 2008;
 • Diplomă de studii aprofundate în specializarea Consiliere şcolară, Facultatea de  Sociologie, Psihologie şi Pedagogie, Universitatea Bucureşti, emisă în 18. 05. 2000;
 • Diplomă de licenţă – Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie – Universitatea Bucureşti, promoţia 1997;
 • Diplomă de Bacalaureat, Liceul Teoretic Ioniţă Asan, Caracal, promoţia 1992.

Cursuri şi workshopuri în specialitate

 • Organizarea și implementarea proiectului,, De la vocație, prin experiență, la performanță, septembrie- decembrie, 2022;
 • Workshop- Intervenții cognitiv- comportamentale în psihoze,23- 24 septebrie, 2021– Asociația de Psihoterapie Cognitiv- comportamentală din România;
 • Workshop – Chimia schemelor de personalitate în cuplu- schimbare versus acceptare, 22- 24 septembrie, 2021- Asociația de Psihoterapie Cognitiv- comportamentală din România;
 • Workshop- Strategii de parenting eficiente în gestionarea nevoilor emoționale ale copiilor;24- 25 septembrie, 2020; Asociația de Psihoterapie Cognitiv- comportamentală din România;
 • Program de formare pentru construirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale, acreditat prin OMEC 6081/2020;
 • Program de formare ,, Profesor și părinte azi”, acreditat OMEN nr. 3161/ 13. 02 2019
 • Programul de formare continuă ,, Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală”, 22 11. 2019;
 • Coordonator program ,, ZIUA ȘTAFETEI”, 12- 23 noiembrie, 2018;
 • Workshop -Săptămâna prevenirii criminalității- Serviciul de Analiză și prevenirea criminalității, 26. 10. 2017;
 • Workshop, Evaluarea psihologică a pacientului adult în psihiatrie, Colegiul Psihologilor din România, Diplomă de participare nr. 363/ 28 02 2016;
 • Programul postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională: Consilieri şcolari mai bine pregătiţi pentru elevii de gimnaziu, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti, emis în 08. 07 2015;
 • Curs de formare – Profesor Formator, Ministerul Educaţiei Naţionale, 06 02 2014;
 • Workshop, Metodologie şi tehnici de lucru în cabinetele de psihologie, Colegiul Psihologilor din România,, Certificat emis în 12 10 2014;
 • Formare continuă – Managementul vieţii personale şi sociale – Inspectoratul judeţean Ilfov, Adeverinţă 8199 din 26. 04. 2013;
 • Certificat de participare la Forumul European, Dezvoltarea abilităţilor sociale şi psiho-emoţionale ale tinerilor şi valorificarea potenţialului mentorilor, Bucureşti, 17 iunie, 2013;
 • Training – Intervenţii validate ştiinţific la copii şi adolescenţi, Certificat emis de Colegiul Psihologilor din România, 2012,
 • Curs pilot de formare, Consilierea cadrelor didactice în abordarea şi sprijinul elevilor cu ADHD, Casa Corpului Didactic, Bucureşti, martie – septembrie 2012;
 • Curs de formare: Rolul cadrelor didactice în integrarea socială a copilului cu dizabilităţi, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, perioada 03 – 05 05 2011; Certificat emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale , 4  03  2011;
 • Workshop,Tulburări pervazive, Centrul de Educaţie Emoţională şi Comportamentală pentru Copii, Bucureşti, 2011;
 • Workshop, ADHD, Centrul de Educaţie Emoţională şi Comportamentală pentru Copii, 20 05 2010;
 • Workshop ,Management comportamental, Centrul de Educaţie Emoţională şi Comportamentală pentru Copii, 18 03 2010;
 • Workshop ,Management comportamental, Centrul de Educaţie Emoţională şi Comportamentală pentru Copii, 15 04 2010;
 • Formare în cadrul proiectului privind Implementarea şi aplicarea instrumentului de testare A.S.E.B.A.în instituţiile de învăţământ, Centru de prevenire  a Tentativelor de Suicid la Copii şi Adolescenţi, Spitalul Clinic de Psihiatrie Obregia, Bucureşti 2010;
 • Curs de formare, Promovarea metodelor alternative de educaţie a copiilor, din programul de prevenire a violenţei în mediul şcolar, 15 – 16 martie 2006;
 • Curs de pregătire în domeniul Reformei învăţământului, 40 de ore, 18 02 2000.

Activitate ştiinţifică

Cărţi publicate

 • Ulete, F. (coautor); Scurt istoric al psihologiei în România secolului al XX- lea și până în prezent, Restitutio Matei Basarab în ceas aniversar, vol. II, nr. 1/2022;
 • Ulete, F. (coautor); Părinte și profesor pentru adolescentul de azi, Restitutio Matei Basarab în ceas aniversar, vol. II, nr. 1/2021;
 • Ulete, F. (coautor); ,,Ghid pentru profesorii consilieri școlari’’, vol. III, Ministerul educației și cercetării, Editura Didactică și Pedagogică S.A, București, 2020;
 • Ulete, F. (coautor); Fericirea din perspectivă psihologică, Restitutio Matei Basarab în ceas aniversar, vol. II, nr. 1/2020;
 • Ulete, F. (coautor); Parenting pentru o educație prin iubire la vârsta adolescenței, Restitutio Matei Basarab în ceas aniversar, vol. II, nr. 1/2019;
 • Ulete, F. (coautor); Didactogenia în școală- cauze și soluții, Restitutio Matei Basarab în ceas aniversar, vol. II, nr. 1/2018;
 • Ulete, F.,Cristescu, R., Toth, A., Proiectarea şi realizarea orei de consiliere şcolară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2016;
 • Ulete, F., Problemele adolescenílor, necazurile părinților, (ediţia a doua), Editura Atelier Didactic, București, 2016;
 • Ulete F.,(coautor),Violenţa în mediul educaţional. Editura Pansofia, Bucureşti, 2015;
 • Ulete, F., Problemele adolescenílor, necazurile părinților, Editura Atelier Didactic, București, 2010;
 • Ulete, F.,( coautor) Tratat de Psihoecologie, Editura Academiei, Bucureşti, 2008;
 • Ulete, F., Strategii de intervenţie în consilierea şcolară, ( coautor), Editura Atelier Didactic, Bucureşti, 2008;
 • Ulete, F., Aspecte ale fricii şi anxietăţii la şcolarii adolescenţi, Teză de doctorat, Academia Română, Bucureşti, 2007;
 • Ulete, F.,Problemele adolescenţilor şi consilierea părinţilor, Editura Atelier Didactic, Bucureşti, 2004.

Articole publicate în reviste de specialitate

 • Ulete, F., Didactogenia în şcoală, Publicată În CD, Simpozion Naţional Activităţi Extraşcolare- Provocări, Actualităţi şi Perspective, Bucureşti 2016;
 • Ulete, F., Agresivitatea la adolescenți – cauze și soluții, Revista simpozionului: Viitorul a început ieri, 13 martie 2013, Editura Printech, București, 2013;
 • Ulete F.,Adolescentul anxios, Prezentare de caz; Al IV- lea Congres de Psihiatrie a copilului şi adolescentului, Total Publishing, Bucureşti, 4- 6 septembrie,2013;
 • Ulete F.,Pregătirea Psihologică pentru examen, Revista managementului educaţional, nr.2, Editura Fundaţiei Paul Polidor, Bucureşti, 2011;
 • Ulete,F., Agresivitatea la adolescenţi – Stategii de intervenţie, SIPA, Editura Pegasus Press, Bucureşti, 25 mai 2010;
 • Ulete F., Încotro merg mateiştii? În Tradiţie şi actualitate – CNMB, Bucureşti, 2010;
 • Ulete, F., Violenţa în rândul adolescenţilor, Simpozion Naţional, Şcoala nr. 147, 27 martie, Bucureşti, 2009;
 • Ulete, F., The Ambient of the Anxios Adolescents, Psychology and society, 30 -31 mai, Editura Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti,2009;
 • Ulete, F., Aspecte etiologice şi simptomatologice ale anxietăţii la adolescenţi, Revista de Psihologie, nr. 1-2, Editura Academiei Române, 2008;
 • Ulete, F., Aspecte ale fricii şi anxietăţii la şcolarii adolescenţi, Revista de Psihologie, nr. 3-4, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008.

Articole publicate în reviste  cu circuit naţional

 • Ulete F., Combaterea depresiei, muncă în echipă, Interviu în Doctorul Zilei, 25, Ianuarie, 2015;
 • Ulete, F.,Abandonul şcolar, o problemă de care nu reuşim să scăpăm, În Şcoală & Educaţie, nr.58, 10 mai , 2011;
 • Ulete F., Disfuncţia erectilă, Revista Farmacia Ta, nr. 76, ianuarie – februarie, Bucureşti, 2007;
 • Ulete, F.& Cioată Rodica, Încotro merg mateiştii? , Editura Atelier Didactic, nr.2 , Bucureşti, 2005;
 • Ulete, F., Cuplul conjugal – de la căsătorie la divorţ, Revista Tonica, martie, Bucureşti, 2005;
 • Ulete, F., De ce mint adolescenţii?, Revista Farmacia Ta, nr. 64, noiembrie, Bucureşti, 2005;
 • Ulete, F., Prevenirea şi combaterea consumului de droguri în rândul adolescenţilor, Revista Farmacia Ta, mai, Bucureşti, 2003;
 • Ulete, F., Singurătatea, Revista Farmacia Ta, nr. 39, mai , Bucureşti, 2003;
 • Ulete, F., Anxietatea, Revista Farmacia Ta, martie, Bucureşti, 2003;
 • Ulete, F., Marea adolescenţă – anxietatea adolescenţilor legată de relaţiile de prietenie, Revista Farmacia Ta, nr. 30, mai, Bucureşti, 2003;
 • Ulete, F., Violenţa familială, Revista Farmacia Ta, august- septembrie, Bucureşti,

Participări la manifestări ştiinţifice

 • Simpozion Național Restitutio Matei Basarab în ceas aniversar, Ulete, F. (autor lucrare); Scurt istoric al psihologiei în România secolului al XX- lea și până în prezent, vol. II, nr. 1/2022;
 • Conferinta Națională de psihoterapie cognitiv-comportamentală, Cluj-Napoca, 23-24
  septembrie 2021;
 • Conferinta Națională de psihoterapie cognitiv-comportamentală, Cluj-Napoca, 24-25 septembrie 2020;
 • Congres Internațional cu tema: ,,Provocări și oportunități pentru sistemul de învățământ privind adaptarea copiilor cu cerințe speciale în școlile din România, București, 21.11.2019;
 • Conferinta: ,,Scoli fără bullying în sectorul 3 – București, Asociația Părinților Isteți, 25 octombrie 2018;
 • Simpozion Naţonal: Activităţile extraşcolare – Provocări, Actualităţi şi Perspective, Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi;Participare cu lucrare: Didactogenia în Şcolală. Aspecte deontologice şi psihopedagogice, Bucureşti, 18 martie, 2016;
 • Simpozion Municipal: Viitorul a început ieri. Participare cu lucrare: Agresivitatea la adolescenţi- cauze şi soluţii, Şcoala Superioară Comercială ,,Nicolae kretzulescu”,13 martie 2014;
 • Al IV-lea Congres de Psihiatria Copilului și Adolescentului, A X-a Conferință Națională de sănătate mintală a copilului și adolescentului, Participare cu lucrare : Adolescentul anxios – prezentare de caz; 4-7 sept. 2013;
 • Simpozionul ,,Viitorul a început ieri””- Tradiție și inovație în educație, Participare cu lucrare: Agresivitatea la adolescenți-cauze și soluții, București, 13 martie , 2013;
 • Simpozionul SIPA. 2012; Participare cu lucrare: Violența în mediul educațional, București, 25 mai, 2012;
 • Conferinţa de Sănătate Mintală a Copilului şi Adolescentului, 19 – 20 octombrie, 2012;
 • Seminar municipal; Participare cu lucrare: Violenţa în mediul educaţional, Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Bucureşti, 2011;
 • Conferinţă Naţională ,, Escaladarea muntelui IDA, Salvaţi Copiii, 12- 13 aprilie, 2011;
 • Simpozionul SIPA 2010; Participare cu lucrare: Agresivitatea la adolescenți, București, 25 mai , 2010;
 • Conferinţa internaţională Psychology and society, Bucureşti, 30-31 mai 2009; Participare cu lucrare:The Ambient of the Anxious Adolescents;
 • Simpozion Naţional ,,Violenţa, cauzalitate şi perspective restaurative”, Bucureşti, 27 martie, 2009; participare cu lucrare: Violenţa în rândul adolescenţilor- Strategii de intervenţie;
 • Simpozion Naţional Strategii de intervenţie în consilierea şcolară, Participare cu lucrare: Anxietatea la adolescenţi, Bucureşti, 6 martie, 2009;
 • Seminarul Municipal: ,,Tehnici, metode şi bune practici în consilierea pentru succesul şcolar”, Bucureşti, 20 martie, 2009;
 • Simpozion Naţional: ,, Strategii de intervenţie în consilierea şcolară”, Bucureşti, 23 mai, 2008; participare cu două  lucrări:,, Anxietatea la şcolarii adolescenţi – Studiu de caz ”  şi Aspecte etiologice şi simptomatologice ale anxietăţii la şcolarii adolescenţi;
 • Conferinţa Naţională de Sănătate Mintală a Copilului  şi Adolescentului (cu participare internaţională), Bucureşti, 12-13 septembrie, 2008; participare cu lucrare: Aspecte ale fricii şi anxietăţii la şcolarii adolescenţi;
 • Simpozion Jubiliar: ,,Modernitatea operei lui C-tin Rădulescu – Motru”, Academia Română, Bucureşti, 16 iunie, 2007;
 • Simpozion Naţional: ,,Strategii de intervenţie în consilierea şcolară”, Bucureşti, 16 martie, 2007; participare cu lucrare: ,,Strategii de intervenţie în consilierea adolescenţilor anxioşi”;
 • Conferinţa Naţională a Societăţii Române de Psihosomatică Aplicată şi Medicină Comportamentală, Bucureşti, 9-10 decembrie, 2006;
 • Simpozion Internaţional: ,, Teorie şi practică în profesionalizarea psihologului şcolar- o provocare pentru mileniul III”, Bucureşti, 25- 28 septembrie , 2006;
 • Seminarul:,, Zilele carierei în Bucureşti”, 22-24 februarie, 2006; participare în calitate de moderator pe tema: Elemente de promovare personală necesare orientării  şcolare şi profesionale;
 • Seminarul: ,,Consilierea Carierei şi Cultura Organizaţională”, Bucureşti, 10 iunie, 2005.

Apartenenţa la organizaţii

 • Membru în Asociaţia Psihologilor din România;
 • Membru în Asociaţia Română de Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului şi Profesii Asociate;
 • Membru în Asociaţia de Hipnoterapie şi Psihoterapie Cognitiv –comportamentală;
 • Membru în Colegiul Psihologilor din România.