[efaccordion id=”01″]

[efitems title=”Psihoterapia ( tratament fără medicamente)” text=”
Presupune utilizarea unor metode şi tehnici psihologice specifice , în vederea realizării unor schimbări în cogniţiile şi comportamentul oamenilor. Relaţia psihoterapeutică implică trei elemente esenţiale:

 • Pacientul purtător de simptome sau inadaptat;
 • Psihoterapeutul, depozitar în acelaşi timp al unor cunoştinţe şi experienţe specializate;
 • Un mijloc privilegiat de comunicare.

Psihoterapia se bazează pe încrederea bolnavului în tratament şi în persoana terapeutului, pe reaţia de înţelegere reciprocă care se stabileşte între ei şi datorită căreia pacientul îşi poate exprima liber problemele , fără teama de a fi judecat, descătuşându-şi impulsiile şi repunând în discuţie imaginea pe care şi-o face despre el însuşi. În relaţia terapeutică astfel creată, subiectul învaţă să-şi modifice atitudinile faţă de propria-i persoană şi faţă de lumea exterioară, adaptându-se mai bine la realitate.

Câmpul psihoterapiei este extrem de vast, începând cu tulburările caracteriale şi nevroze şi terminând cu afecţiunile psihosomatice şi chiar psihozele.

Eficacitatea psihoterapiei este larg recunoscută în tratarea următoarelor afecţiuni:

 • Tulburările copilăriei şi adolescenţei ( tulburări de învăţare, tulburări de vorbire sau limbaj, tulburări de dezvoltare pervazivă, tulburări de comportament , tulburări de alimentare etc.);
 • Tulburări în legătură cu o substanţă (tulburările uzului de alcool, dependenţa de nicotină, consumul de droguri ilegale etc.);
 • Tulburări afective ( depresii);
 • Tulburările anxioase (agorafobia şi atacurile de panică, anxietatea generalizată, tulburarea obsesiv-compulsivă, fobiile, stresul posttraumatic etc.);
 • Tuburări somatoforme (tulburarea de conversie, tulburarea de somatizare, hipocondria etc.);
 • Tulburări sexuale ( dorinţă sexuală diminuată, tulburarea de erecţie, tulburarea de orgasm, ejaculare precoce, etc.);
 • Tulburări de comportament alimentar ( anorexia şi bulimia);
 • Tulburări de personalitate (tuburarea antisocială, tulburarea borderline, tulburarea evitantă, tulburarea narcisică, tulburarea dependentă, tulburarea histrionică etc.);
 • Tulburări psihotice (ideaţie delirantă , gândire magică, evitare social, limbaj digresiv şi vag).

Metodele folosite în psihoterapie sunt adecvate cazurilor individuale: unii necesită încurajări şi sfaturi, alţii o reeducare iar alţi schimbări majore în planul cognitiv –comportamental, realizate prin tehnici specifice de psihoterapie şi hipnoterapie. La copii psihoterapia se axează pe tehnici expresive, cum sunt : desenul, modelajul, marionetele etc.
Înainte de a întreprinde un tratament de acest gen este deci necesară cunoaşterea exactă a fiecărui pacient. Cele mai bune rezultate le obţin subiecţii care doresc să se vindece, care cooperează liber la tratament şi care sunt suficient de inteligenţi ca să înţeleagă mecanismele psihologice analizate.”]

[efitems title=”Psihologia clinică” text=”Studiază mecanismele psihologice împlicate în starea de sănătate şi boală. Ca atare, ea are două componente: prima componentă se referă la investigarea mecanismelor psihologice implicate în promovarea şi optimizarea sănătăţii precum şi în prevenirea patologiei, a doua componentă se referă la investigarea mecanismelor psihologice implicate în patologie.
Evaluări psihologice pentru toate categoriile de vârstă :

 • Evaluare cognitivă, stabilire de IQ;
 • Evaluare neuropsihologică;
 • Evaluare comportamentală;
 • Evaluarea stării afective;
 • Evaluarea personalităţii;
 • Evaluarea dezvoltării;
 • Evaluarea stării de sănătate mintală;
 • Evaluarea discernământului în situaţii de abuz sau neglijare;
 • În situaţii de violenţă domestică;
 • Evaluarea ataşamentului şi a relaţiilor cu părinţii, pentru stabilirea custodiei minorilor, a domiciliului şi a programului de vizitare;
 • Evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului sau familei;
 • Evaluarea efectelor stresului posttraumatic şi ale altor tulburări psihice în cazul victimelor unor accidente, agresiuni sau alte forme de violenţă.

„]

[efitems title=”Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională” text=”Consilierea educaţională sau psihopedagogică este un tip de consiliere care urmăreşte abilitarea oamenilor de a-şi rezolva singuri problemele prin însuşirea modului de a-şi modifica singuri cogniţiile şi comportamentele pentru a se adapta solicitărilor, de a-şi gestiona trăirile afective şi de a-şi rezolva conflictele interne, de a-şi îmbunătăţii relaţiile cu ceilalţi, de a lua decizii şi a-şi asuma responsabilităţi, adică în sinteză, de a dobândi deprinderi de viaţă sănătoase , atingând un nivel optim de funcţionare a propriei personalităţi.
Caracteristici ale consilierii educaţionale:

 • Se adresează persoanelor aflate în diverse ipostaze ( elev, student) şi stadii ale procesului de formare şi dezvoltare a propriei personalităţi;
 • Are un rol preventiv şi de dezvoltare;
 • Vizează persoanele normale ;
 • Ajută persoana să facă faţă mai bine stresorilor şi sarcinilor vieţii cotidiene, să se dezvolte şi să aibă un trai confortabil.
 • Consilierea educaţională este preocupată de starea de bine a unei persoane care înseamnă : acceptarea de sine, relaţii pozitive cu ceilalţi, autonomie, control, sens şi scop în viaţă, dezvoltare personală.

Principalele probleme pentru care clienţii ( elevi , părinţi , profesori) apelează la consilierul psiholog sunt:

 • Autocunoaştere şi dezvoltare personală;
 • Comunicare şi conflict;
 • Stil de viaţă sănătos;
 • Psihosexualitate;
 • Metode şi tehnici de învăţare eficientă;
 • Controlul stresului;
 • Orientarea pentru carieră.

„]

[efitems title=”Psihologia muncii şi organizaţională” text=”Acest serviciu se adresează atât persoanelor fizice aflate în situaţia de a solicita AVIZ PSIHOLOGIC pentru un anumit post, pentru admiterea în instituţii de învăţământ, pentru susţinerea unui examen sau concurs, pentru menţinerea unui atestat profesional, cât şi pentru angajatori potrivit legislaţiei în vigoare.

Servicii:

 • Testarea psihologică la angajare;
 • Testarea psihologică periodică;
 • Testarea psihologică la schimbarea funcţiei;
 • Testarea psihologică la promovare;
 • Testarea psihologică la reluarea activităţii (după o absenţă mai mare de 90 de zile, din motive medicale, sau mai mare de 6 luni, din oricare motiv;
 • Supravegherea specială a persoanelor cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani sau care depăşesc vârsta de 60 ani.

Categorii profesionale:

 • Personal cu funcţie de decizie;
 • Personal cu funcţie de conducere;
 • Cadre didactice;
 • Funcţionari publici;
 • Personal sanitar;
 • Personal ce lucrează la înălţime;
 • Personal ce lucrează în reţele de înaltă medie şi joasă tensiune;
 • Personal ce lucrează în condiţii de zgomot;
 • Personal ce lucrează în condiţii de izolare;
 • Personal ce lucrează în tura de noapte;
 • Personal ce lucrează în mediul subteran;
 • Personal ce manipulează substanţe toxice sau stupefiante;
 • Conducători auto neprofesionişti ce utilizează maşina instituţiei sau maşina personală în timpul serviciului sau în deplasarea între servici şi casă.

„]

[efitems title=”Practică de specialitate” text=”Activitatea de practică se adresează studenţilor din cadrul facultăţilor de psihologie.
Studenţii vor primi informaţii teoretice şi practice în următoarele specialităţi:

 • Psihologie clinică;
 • Psihoterapie cognitiv-comportamentală;
 • Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională;
 • Psihologia muncii şi organizaţională.

La finalul activităţilor de practică se eliberează adeverinţă către instituţia de învăţământ , care atestă efectuarea numărului de ore din cadrul stagiului de practică.”]
[/efaccordion]