Psihoterapie cognitiv – comportamentală

Nr. crt. Denumire serviciu Timp alocat Costuri 1. Psihoterapie individuală pentru copii şi adulţi 1 şedinţă (60 minute) 250 lei 2. Psihoterapie de cuplu 1 şedinţă ( 90 minute) 300 lei

Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

Nr. crt. Denumire serviciu Timp alocat Costuri 1. Evaluarea şi diagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiei şi cadrelor didactice 1-2 şedinţe 250 – 400 lei 2. Consiliere psihoeducaţională a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de criză familială, de inadaptare şcolară, eşec şcolar, abandon şcolar, absenteism, tulburări de comportament şi disciplină 1 şedinţă 250 lei 3. Consiliere psihoeducaţională a părinţilor cu privire la importanţa climatului familial pentru dezvoltarea optimă a copiilor şi tinerilor 1 şedinţă 250 lei 4. Consiliere vocaţională 1 şedinţă 250 lei 5. Supervizare profesională 1 an 2000 lei

Psihologie clinică

Nr. crt Denumire serviciu Timp alocat Costuri 1. Evaluare psihologică clinică standard 1 şedinţă (60 minute) 250 lei 2. Evaluare pentru stabilire IQ 1 şedinţă (60 minute) 250 lei 3. Evaluare  psihologică complexă pentru copii, cu stabilire IQ 1 şedinţă (60 minute) 250 lei 4. Stabilire profil de personalitate pentru adulţi 1 şedinţă 250 lei 5. Evaluare cognitivă pentru persoane vârstnice. 1 şedinţă (60 minute) 250 lei 6. Expertiză psihologică ( divorţ, custodie, accident). Evaluarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale (2-4 şedinţe) 600 – 1000 lei 6. Evaluarea copiilor cu CES (examinarea copilului și eliberarea fișei psihologice) 1 şedinţă (60 minute) 300 lei

Psihologia muncii şi organizaţională

Nr. crt. Denumire serviciu Timp alocat Costuri 1. Aviz psihologic la angajare 1 şedinţă 150 lei 2. Aviz psihologic evaluare periodică 1 şedinţă 150 lei 3. Testare psihologică la schimbarea sau reluarea activităţii 1 şedinţă 150 lei 4. Evaluare psihologică complexă şi de integritate pentru  ocuparea funcţiilor publice în structurile antifraud – ANAF 1 şedinţă 200 lei 5. Aviz psihologic susţinere concurs INM (magistrat, procuror, judecător) 1 şedinţă 150 lei 6. Aviz psihologic orientare vocaţională copii (domeniul cultural, artistic, publicitar, modelling etc.) 1 şedinţă 150 lei 7. Evaluare psihologică pentru cetăţenii români care urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate 1 şedinţă 150 lei 8. Aviz psihologic autorizare  electrician 1 şedinţă 150 lei Serviciile de psihologia muncii pot fi solicitate ca servicii independente sau alături de serviciile de medicina muncii.

Practică de specialitate

Activitatea de practică se adresează studenţilor din cadrul facultăţilor de psihologie. Studenţii vor primi informaţii teoretice şi practice în următoarele specialităţi: Psihologie clinică; Psihoterapie cognitiv-comportamentală; Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională; Psihologia muncii şi organizaţional. La finalul activităţilor de practică se eliberează adeverinţă către instituţia de învăţământ, care atestă efectuarea numărului de ore din cadrul stagiului de practică.

Psihologia muncii şi organizaţională

Acest serviciu se adresează atât persoanelor fizice aflate în situaţia de a solicita AVIZ PSIHOLOGIC pentru un anumit post, pentru admiterea în instituţii de învăţământ, pentru susţinerea unui examen sau concurs, pentru menţinerea unui atestat profesional, cât şi pentru angajatori potrivit legislaţiei în vigoare.

Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

Consilierea educaţională sau psihopedagogică este un tip de consiliere care urmăreşte abilitarea oamenilor de a-şi rezolva singuri problemele prin însuşirea modului de a-şi modifica singuri cogniţiile şi comportamentele pentru a se adapta solicitărilor, de a-şi gestiona trăirile afective şi de a-şi rezolva conflictele interne, de a-şi îmbunătăţii relaţiile cu ceilalţi, de a lua decizii şi a-şi asuma responsabilităţi, adică în sinteză, de a dobândi deprinderi de viaţă sănătoase , atingând un nivel optim de funcţionare a propriei personalităţi.

Psihologia clinică

Studiază mecanismele psihologice împlicate în starea de sănătate şi boală. Ca atare, ea are două componente: prima componentă se referă la investigarea mecanismelor psihologice implicate în promovarea şi optimizarea sănătăţii precum şi în prevenirea patologiei, a doua componentă se referă la investigarea mecanismelor psihologice implicate în patologie.

Psihoterapia ( tratament fără medicamente)

Presupune utilizarea unor metode şi tehnici psihologice specifice , în vederea realizării unor schimbări în cogniţiile şi comportamentul oamenilor. Relaţia psihoterapeutică implică trei elemente esenţiale: Pacientul purtător de simptome sau inadaptat; Psihoterapeutul, depozitar în acelaşi timp al unor cunoştinţe şi experienţe specializate; Un mijloc privilegiat de comunicare.